صندلی

Showing 1–40 of 389 results

تمامی صندلیها شامل صندلی گردان ، صندلی ثابت ، صندلي اپن (صندلی اپن دسته دار و بدون دسته)، صندلی دسته دار ، صندلی تاشو و ...
انواع پرکاربرد صندلي
صندلی گردان :
نوعی صندلي مجهز به چرخ‌هایی برای افراد معلول و بیمارانی که توان حرکت ندارند (ویلچر)
صندلي تاشو :
نوعی صندلي که در وسط دو پایه آن لولا بکار برند که چون خواهند دوتا شود، و حمل و نقل آن آسان گردد.
صندلي دسته‌دار :
نوعی صندلي که دو طرف آن دو دسته تعبیه شده برای تکیه دادن آرنج دستان. این صندلي ها جنبه راحتی داشته و در منازل و اماکن عمومی نظیر ادارات بیشتر استفاده میشود.
صندلي اپن :
صندلي اپن دارای پایه های بلند و قابلیت تنظیم ارتفاع برای پشت اپن آشپزخانه، پشت پیشخوان فضای نمایشگاهی، پشت دخل یا صندوق های حسابداری و ...
صندلي راحتی :
نوعی صندلي که به راحتی بتوان روی آن نشست و لم داد. این نوع صندلی آنچنان است که تکیه گاه و نشیمنگاه صندلی از پارچه یک تکه‌ است. بالای پارچه به انتهای تکیه گاه و پائین آن به انتهای نشیمنگاه بسته‌است.
صندلي اداری :
صندلی مناسب برای میز کار یا تحریر که معمولاً چرخ دار و گردان بوده و از قابلیت تنظیم ارتفاع برخوردار است. به دلیل نشستن طولانی مدت تنظیمات ارگونومی در این نوع صندلي از اهمیت ویژه برخوردار است.
صندلي تالاری :
صندلي تالاری یا صندلي عروسی که در دسته مبلمان ها هم قرار میگیرد . عمدتاً صندلي در تالارهای پذیرایی به چند گروه از قبیل : صندلي شیواری ،‌ صندلي چوبی ، صندلي چرمی ، صندلي استیل و صندلي تاشو تقسیم بندی میشوند .
صندلي ثابت :
نوعی صندلي که پایه های آن ثابت است (قابلیت چرخش ندارد برخلاف صندلي گردان)، انواع صندلی ثابت در منازل و در ادارات و اماکن عمومی کاربرد بسیار زیادی دارند.
صندلي گردان :
نوعی صندلي که قابلیت تنظیم ارتفاع داشته و دارای قابلیت چرخش 360 درجه میباشد. صندلي حصیری :
نوعی صندلي که نشیمنگاه آن را از نی سازند. صندلي ای که نشیمنگاه و تکیه گاه آن از نی یا رشته‌های چرم حصیرباف باشد.
صندلي فلزی :
این نوع صندلي در ساخت بدنه ، پستی و حتی در دسته های آن هم از فلز استفاده شده است.
صندلي چوبی :
صندلي چوبی به دلیل چوب بکار رفته در تولید آن گفته می شود . صندلي چوبی را امروزه صندلي روستیک هم نام گذاری می کنند .