خبرنامه

انتهای هر ماه، منتظر همراهیتان هستیم…
در نشریه داخلی آلپر دغدغه ما برآنست تا در انتهای هر ماه با ارائه مطالب به روز و متنوع، دانسته های مفیدی را به شما همراهان گرانقدر ارائه نماییم.
در تهیه این مجله تخصصی، تلاش داریم تا بخش عمده ای از اطلاعات ارائه شده، از میان بهترین و معتبرترین مطالب و مقالات منتشرشده کارشناسان و متخصصان خبره داخلی و همچنین مجلات به روز خارجی ترجمه و تهیه گردد تا در میان وفور اطلاعات غیرتخصصیِ منتشرشدهِ امروزه، بتوانیم به مرجعی معتبر در این زمینه تخصصی بدل شویم. همچنین به جهت آشنایی بیشتر، در قسمتی به معرفی جدیدترین و پرفروشترین کالاهای ماه گذشته از دیدگاه کاربران خواهیم پرداخت.

قابل ذکر است که متن کامل بسیاری از مطالب علمی و تخصصی ارائه شده در خبرنامه، در مجله تخصصی آلپر ارائه گردیده است.

عضو خبرنامه شوید