تبلیغات

شرکت مبلمان پاندا ، پس از سال ها فعالیت در زمینه تولید انواع میز رستورانی – هتلی و صندلی رستوران ، با بررسی های فراوان و درک خلاء موجود در زمینه میز و صندلی بنکوئیت و با توجه به این امر که اکثر محصولات موجود در ایران از کشورهای آسیای میانه تامین می شود.

شرکت پاندا ، با توجه به عدم کیفیت برخی از این کالاها، بر آن شد تا محصولات مورد نیاز این بخش را در سطح گسترده و با تکیه بر توان متخصصین داخلی و با رعایت کیفیت و استانداردهای بین المللی تولید نماید. بر این اساس تبلیغات و فروش محصولات، شامل میز و صندلی بنکوئیت در سطح گسترده،با تکیه برتوان متخصصین،با رعایت کیفیت و استانداردهای بین المللی انجام میشود.